Wola ludzi radość budzi

Niedziela Palmowa, wydarzenia związane z uroczystym powitaniem kandydata na ważne stanowisko kojarzą się nieodłącznie z opiniami ekspertów. Czy eksperci biorą pod uwagę nastroje społeczności, których opinie dotyczą? W każdej sferze ludzkich potrzeb działają specjaliści. Przed świętami Wielkiej Nocy w Wietrznym Mieście nie brak ofert rekolekcyjnych. Osoby zainteresowane ułożeniem rozwoju życia duchowego mogą liczyć na spotkania online. Można umówić wizytę, zarejestrować obecność w kościele albo sięgnąć po lekturę. Tradycyjnie oczekujemy na życzenia wielkanocne. Jak układały się oczekiwania społeczności przed wiekami? W niedzielę lud wiwatował z palmami na cześć Jezusa, cudotwórcy, dobroczyńcy, wjeżdżającego jak król, jak władca do Jerozolimy. A po kilku dniach, w czwartek dopełnił się akty zdrady, tym bardziej bolesne, że dokonany przez jednego z najbliższych. Potem był trudny proces: uznanie winy, skazanie i wreszcie wykonanie okrutnej kary w piątek, zwany od tego czasu Wielkim Piątkiem. Ludzie nie byli pewni w czym uczestniczą. Domagali się sprawiedliwości. Co dostali? Czy o taki wybór im chodziło? Czy proces sprawiedliwości dziejowej wykazał, że wybór Barabasza jest tym, czego sobie życzyli? Co zawiodło? Może zasady procedowania? Co zmieniło się od tego czasu? Przyjmuje się, że dzisiaj ludzie są inni, dzielą się wiedzą zdobytą za granicą, potrafią sprzyjać zwykłym potrzebom innych osób. Opracowano nowe prawa. Każdy może mieć swoją opinię. Skoro są prawa, to i obowiązki. Z tym, że ten sam obowiązek można rozumieć na kilka sposobów. Przed nami kolejny termin podatkowy. W rozliczeniu rocznych dochodów, w Illinois podobnie jak w innych Stanach trzeba podać wszystkie źródła dochodów.Także świadczenia emerytalne, rentowe, rodzinne i z innych tytułów, które wpływają na konta bankowe. Czy doliczyć emeryturę wypracowaną w Polsce? Czy do dochodu trzeba doliczyć świadczenia pieniężne, otrzymywane z innych tytułów w innych krajach? W tym roku korzystamy z przedłużenia terminu indywidualnych rozliczeń podatkowych za rok ubiegły do 17 maja br. Dochodem są przysporzenia majątkowe, określone przepisami. Wśród dochodów także ta niewielka emeryturka, wypracowana w ubiegłych latach w starym kraju, deponowana w terminach miesięcznych na konto w banku, jako zabezpieczenie na cięższe czasy. W 2013 r. weszły w życie polsko-amerykańskie regulacje finansowe o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Jednak tylko strona polska włączyła tę umowę do polskiego porządku prawnego. Wiwatowaliśmy, pewni, że realizacja opłat na rzecz obu stref fiskalnych staje się przeszłością. W pewnym, zakresie (np. rent małżeńskich) tak bywa. Instytucje bankowe na świecie zostały zobowiązane do raportowania stronie amerykańskiej stanu obrotów na kontach swoich obywateli lub rezydentów na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie została wprowadzona do amerykańskiego porządku prawnego. Dlatego nie wyrzucajmy korespondencji bankowej z Polski. Kto wie, jak daleko nam do reformy, będącej przedmiotem przedwczesnych wiwatów. Co pozostaje? To, co cesarskie, oddać cesarzowi. Do pełni szczęścia dodajmy, że odwrotna strona monety wskazuje kontrybucję na rzecz zupełnie innego Podmiotu. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy! 

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13