SPORTOWY QUIZ

  • SPORTOWY QUIZ

    W każdą środę podczas popołudniowego programu słuchacz odpowiada na maksymalnie 5 pytań z różnych dyscyplin sportowych. Za pierwsze pytanie słuchacz otrzymuje 1 pkt., za drugie - 2, za trzecie - 3, za czwarte - 4 i za piąte - 5. Maksymalnie więc do zdobycia 15 pkt. Po każdej błednej odpowiedzi - słuchacz kończy zabawę w danym dniu. Czas na odpowiedz - 7 sekund. Nagrodę otrzymuje słuchacz, który w ciągu miesiąca uzyska największą ilość punktów. Minimalnie trzeba zdobyć ich 10. Sponsorem konkursu jest: firma ADVANCED WINDOW - 4935 W. LE MOYNE - CHICAGO IL 60651 - TEL. 773.379.3500 


    Archiwum: