SPORTOWY QUIZ

  • SPORTOWY QUIZ

    W każdą środę podczas popołudniowego programu słuchacz odpowiada na maksymalnie 5 pytań z różnych dyscyplin sportowych. Za pierwsze pytanie słuchacz otrzymuje 1 pkt., za drugie - 2, za trzecie - 3, za czwarte - 4 i za piąte - 5. Maksymalnie więc do zdobycia 15 pkt. Po każdej błednej odpowiedzi - słuchacz kończy zabawę w danym dniu. Czas na odpowiedz - 7 sekund. Nagrodę otrzymuje słuchacz, który w ciągu miesiąca uzyska największą ilość punktów. Minimalnie trzeba zdobyć ich 10. Sponsorem konkursu jest: firma B&M AUTO COLLISION CENTER - 4440 W. ADDISON STR. CHICAGO IL. 60641. TEL. 773.685.3200 


    Archiwum: