FINANSE CHICAGO: Rezerwa Federalna wkońcu podniosła stopy procentowe!

Dlaczego?

Federal Open Market Commmittee (FOMC) uważa, że było to konieczne w celu: "wsparcia zatrudnienia oraz stabilności cen". Zamierzeniem FED jest utrzymanie inflacji na poziomie 2%, co ma zapobiegać zjawisku deflacji. Podniesienie stóp procentowych ma pomagać w kontroli inflacji i wspierać rozwój ekonomiczny. Ogólnie wiadomo, że kiedy Fed obniża stopy procentowe rynek zwalnia... zaś kiedy podwyższa, rynek znajduje się w fazie ożywienia gospodarczego. Innymi słowy, Fed optymistycznie postrzega przyszłość rynku i jest zdania, że nasza gospodarka jest na dobrej drodze. Jeśli te prognozy się sprawdzą, niewielki wzrost  inflacji nie powinien wpłynąć na nas negatywnie.

Jak rynek inwestycyjny zareagował na podniesienie stóp procentowych?

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że inwestorzy przyjęli bardzo spokojnie  wzrost stóp procentowych. VIX (wskaźnik wahań rynkowych) podniósł się zaledwie o 4,6% - inadal pozostaje na względnie niskim poziomie. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zwiększonych wahań rynkowych jest stosunkowo niewielkie. Jednak nie wszystkie obszary rynku inwestycyjnego zareagowały w ten sposób.  Wzrost stóp procentowych oraz przewidywany wzrost inflacji wpłynął negatywnie na bondy. Od lata 2016 rynek obligacji jest mało przewidywalny. Wpłynęły na to różne czynniki, w tym odczuwalne spowolnienie wzrostu gospodarczego na całym świecie. Od czasu wyborów prezydenckich w USA, wartość długu publicznego spadła o ponad $1 trilion. Pamiętajmy, żeim szybciej rośnie gospodarka i inflacja tym mniejsza jest wartość długoterminowegokredytupublicznego, to z kolei jest przyczyną strat na rynku obligacji.

Jaki wpływ na nas będzie mieć wrost stóp procentowych?

Rosnące stopy procentowe mają zarówno pozytywne jak i negatywne skutki na nas samych. Te osoby, które posiadają oszczędności ulokowane na kontach bankowych mogą spodziewać się nieco wyższych zwrotów. Z kolei te osoby, które chcą zaciągnąć pożyczkę, czy kredyt hipoteczny muszą liczyć się z wyższym oprocentowaniem. Co więcej, dzięki mechanizmom jakie zachodzą na rynku inwestycyjnym i relacjom między akcjami, obligacjami oraz innymi instrumentami finansowymi należy się spodziewać dalszego wzrostu stóp procentowych... O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy państwa informować na bieżąco...

 

Dariusz Godlewski

Archiwum