Multimilioner Obama

Przez większość historii Ameryki prezydentów kończących sprawowanie urzędu żegnano, co najwyżej, poklepywaniem po plecach. Uległo to zmianiew1958 roku, gdy Kongres przyjął ustawę o byłych prezydentach - Former Presidents Act. Dawała ona byłemu prezydentowi roczną pensję w wysokości 25 tysięcy dolarów. Od tamtego czasu jej wysokość zwiększyła się do 160 tysięcy dolarów, a więc do poziomu pensji członka gabinetu. Rząd zapewnia też byłemu prezydentowi fundusze na prowadzenie  biura wraz z pracownikami na okres czterech i pół roku. Największe dochody uzyskują teraz sami prezydenci bez oglądania się na pieniądze z kasy rządowej.Od czasu, gdy były prezydent Bill Clinton zainkasował za swe pamiętniki „My Life” ponad 10 milionów dolarów, a Hillary Clinton dostała od wydawnictwa Simon & Schuster 8 milionów zaliczki za jej pamiętniki „Living History”, do tego George Bush zarobił za swoje pamiętniki „Decision Points” 10 milionów dolarów, pisanie pamiętników przez byłych prezydentów i pierwsze damy stało się nader lukratywnym zajęciem. Ostatnio rekord pod tym względem pobiło małżeństwo Obamów. O prawo do publikowania ich książek ubiegało się, na specjalnie zorganizowanej w tym celu aukcji, kilka domów wydawniczych. Za prawo do samych tylko książek Baracka Obamy padały oferty od 18 do 20 milionów dolarów. Co więcej, prawa do nich zakupiono niejako na pniu, bo nie wiadomo jeszcze czy będą to wspomnienia, czy też książki będą mieć inny charakter. Zwyciężył Dom Wydawniczy Random House, który wygrał także prawo do publikacji książek Obamów na świecie i oczekuje  w związku z tym,  znacznych obrotów. Nie chodzi tylko o książki i ich ceny, ale też o samych  autorów. Marcus Dohle, prezes Random House, stwierdził w oświadczeniu wydanym po zakończeniu aukcji, że przywództwo i słowa Obamów zmieniły świat. Podobnie stara się to czynić Random House przy okazji wydawania każdej kolejnej książki. Teraz Random House oczekuje z entuzjazmem na podjęcie  współpracy z małżeństwem Obamów tak, aby każda wydawana przez Random House ich książka stała się wydarzeniem edytorskim na globalną skalę o bezprecedensowym zasięgu i znaczeniu. Tyle prezes Random House. Wydawnictwo planuje darować, w imieniu rodziny Obamów, milion egzemplarzy ich książek niedochodowej organizacji First Book dostarczającej książki niezamożnej młodzieży. Barack Obama ma doświadczenie w publikowaniu swych książek, z których kilka stało się bestsellerami. Jego trzy książki: “Dreams From My Father”, “The Audacity of Hope” i “Of Thee I Sing” zostały sprzedane w ponad czterech milionach egzemplarzy i pozwoliły zarobić Obamie ponad 10 milionów dolarów. W recenzjach chwalono Obamę jako utalentowanego prozaika.

Wojciech Minicz

Archiwum

1 2 3 4 5