Czechy: Zmarł kard. Miloslav Vlk

18 Marca 2017

W wieku 84 lat zmarł emerytowany arcybiskup Pragi, kardynał Miloslav Vlk. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. Kardynał Vlk urodził się w 1932 roku. Po przejęciu władzy w Czechosłowacji przez komunistów nie mógł wstąpić do seminarium duchownego, ukończył więc archiwistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, po czym pracował jako archiwista. W 1964 roku wstąpił do jedynego wówczas w Czechach seminarium duchownego w Litomierzycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 roku. Po dziesięciu latach władze pozbawiły go zgody na pełnienie obowiązków kapłańskich. Wyjechał wówczas do Pragi i pracował fizycznie, między innymi myjąc okna w budynkach publicznych. Potajemnie sprawował też posługę kapłańską. Do pracy duszpasterskiej wrócił w 1989 roku. W 1990 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Czeskich Budziejowic, w 1991 arcybiskupem Pragi, a w 1994 kardynałem. W 2010 roku kardynał Vlk ustąpił z urzędu arcybiskupa Pragi. Po śmierci kardynała papież Franciszek wystosował na ręce obecnego metropolity praskiego, kardynała Dominika Duki, telegram kondolencyjny. Napisał w nim, że z podziwem wspomina "nieustępliwą wierność Chrystusowi" kardynała Vlka "pomimo pozbawienia Kościoła wolności i prześladowań, a także jego owocną i różnorodną działalność apostolską, ożywianą pragnieniem świadczenia wszystkim ludziom radości Ewangelii".

Dodaj komentarz

Powrót