TK uznał za zgodne z konstytucją dwa artykuły ustawy o zgromadzeniach

16 Marca 2017

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją dwa artykuły ustawy o zgromadzeniach. W pozostałym zakresie postępowanie umorzono. Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału trzy przepisy ustawy o zgromadzeniach z grudnia 2016 roku. Chodziło o przepisy wprowadzające tak zwane zgromadzenia cykliczne, przepisy nie pozwalające na zaskarżenie zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia i przepisy o zakazie odbycia innych zgromadzeń w miejscu zgromadzeń cyklicznych, które mogłyby działać wstecz. Trybunał uznał dwa pierwsze przepisy za zgodne z konstytucją, a w sprawie trzeciego umorzył postępowanie. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę w pełnym składzie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie: Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdania odrębne. Rozprawie przewodniczyła prezes Julia Przyłębska

Dodaj komentarz

Powrót