Białoruś wysłała list gończy za Swiatłaną Cichanouską

16 Października 2020

Białoruski Komitet Śledczy ogłosił, że liderka opozycji Swiatłana Cichanouska jest poszukiwana na Białorusi i w Rosji listem gończym. Oba kraje tworzą państwo związkowe i mają wspólną listę osób poszukiwanych, objętych zakazem wjazdu. Komitet Śledczy Białorusi zakomunikował o zgromadzeniu dowodów przestępczej działalności niektórych członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Według śledczych mieli się oni dopuszczać działań "mających na celu destabilizację socjalno-politycznej, ekonomicznej i informacyjnej sytuacji w kraju" oraz "zagrażających bezpieczeństwu Białorusi". Komitet Śledczy zaznaczył, że wśród tych osób jest Swiatłana Cichanouska za którą został wysłany białorusko-rosyjski list gończy. Według komunikatu "za pośrednictwem internetu lub środków masowej informacji apelowała ona do działań, zagrażających bezpieczeństwu narodowemu."Swiatłana Cichanouska, która była głównym rywalem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, zaraz po ich zakończeniu wyjechała na Litwę. W ojczyźnie grozi jej teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Powrót