Rząd przyjął rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku

15 Września 2020

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w przyszłym roku o 200 złotych i wyniesie 2,8 tysiąca złotych - przewiduje rozporządzenie przyjęte przez rząd. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18 złotych 30 groszy. Rozporządzenie zakłada, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 procent w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w tym roku. W rezultacie pensja minimalna będzie stanowić 53,2 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2021 rok. Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje około 1,7 miliona osób. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 złotych, co oznacza wzrost o 1,30 złotych w stosunku do 2020 roku. Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego podwyższenie płacy minimalnej poparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Dodaj komentarz

Powrót