Uczniowie w Polsce wrócą 1 września do szkół

05 Sierpnia 2020

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił wytyczne, które będą obowiązywały w placówkach oświatowych w nowym roku szkolnym. Minister zapowiedział, że 1 września zajęcia w szkołach rozpoczną się w tradycyjnym modelu, a uczniowie spotkają się z nauczycielami w klasach. Minister Piontkowski podkreślił, że wytyczne dla dyrektorów szkół zostały przygotowane w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Mają one zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. "To wytyczne, które mówią dość szczegółowo o tym, jak zorganizować zajęcia, lekcje, jak powinno odbywać się wydawanie posiłków, co robić w sytuacji gdyby któryś z uczniów lub pracowników miał jakieś problemy zdrowotne" - mówił szef resortu edukacji. Minister Piontkowski dodał, że nie jest przewidziane wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych, jednak dyrektorzy powinni dopasować wytyczne do swoich placówek oświatowych. W szkołach będą obowiązywały zasady dotyczące higieny osobistej czy dezynfekcji pomieszczeń i korytarzy. Minister Dariusz Piontkowski zachęcał, by zasady higieny stosować jak najczęściej a podczas lekcji kontakt z osobami spoza szkoły ograniczyć do minimum. Dodał, że uczniowie oraz nauczyciele z objawami choroby powinni pozostać w domu.

Dodaj komentarz

Powrót