MSWiA wprowadza nowe zasady przekraczania granicy z Polską

22 Maja 2020

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Poinformowało o tym MSWiA w komunikacie na swej stronie internetowej. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski o kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium kraju innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku). Katalog osób uprawnionych do wjazdu do Polski został też rozszerzony o uczniów i studentów uczących się w Polsce oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, trwającego nie dłużej, niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy, oraz ich małżonków i dzieci. Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny. Jak tłumaczy ministerstwo, potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii uprawnionych do przekraczania granicy wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Powrót