Donald Trump wzywa do otwierania świątyń

22 Maja 2020

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał amerykańskich gubernatorów do ponownego otwarcia miejsc kultu religijnego. Zostały one zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent Donald Trump powiedział, że kościoły, synagogi, meczety są niezbędnymi miejscami. "Gubernatorzy muszą postępować właściwie i pozwolić, aby te bardzo ważne, kluczowe miejsca kultu otworzyły się teraz, w ten weekend” - powiedział Donald Trump. "W Ameryce potrzebujemy więcej modlitwy, nie mniej" - dodał.

Dodaj komentarz

Powrót