Stolica Apostolska udzieliła odpustu wiernym dotkniętym koronawirusem

20 Marca 2020

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym dotkniętym koronawirusem. Dekret w tej sprawie opublikowano dziś w Watykanie. Odpustem są objęci też pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie o nich się troszczą. Jak mówi z Rzymu ksiądz Krzysztof Ołdakowski, były wieloletni redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia, jest to pomoc duchowa Kościoła dla dotkniętych epidemią. Wyjaśnia, że warunkiem uzyskania odpustu może być duchowa łączność z Kościołem poprzez transmisję Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Drogi Krzyżowej". Możliwą drogą do uzyskania odpustu może być też wyznanie wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Wierni mają też ofiarowywać tę próbę duchową, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne - czyli spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego - tak szybko, jak będzie to możliwe. Penitencjaria Apostolska w opublikowanym dziś dekrecie zdecydowała, że w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią, biskupi diecezjalni mogą zezwolić na udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia grupie wiernych. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski zaznacza, że jest ono udzielane w wyjątkowych sytuacjach, w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci. "Trzeba pamiętać, że potem każdy wierny jest zobowiązany w sumieniu, by po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności, wyznać grzechy ciężkie w indywidualnej spowiedzi" - dodaje. W dekrecie wskazano, że sytuacja zbiorowego rozgrzeszenia może mieć miejsce w przypadku, gdy nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów lub też występuje poważna konieczność. Penitencjaria Apostolska, czyli najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych dodaje, że należy rozważyć utworzenie w razie potrzeby grup "nadzwyczajnych kapelanów szpitalnych". Mają oni zagwarantować niezbędną pomoc duchową chorym i umierającym. Powołanie takich grup powinno przebiegać w porozumieniu z władzami sanitarnymi."Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się" - stwierdza w dekrecie Penitencjaria Apostolska.

Dodaj komentarz

Powrót