Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała senacką uchwałę dot. nowelizacji ustaw sądowych

22 Stycznia 2020

Marszałek Sejmu skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz między Sejmem i Sądem Najwyższym. Elżbieta Witek poinformowała, że ten krok jest związany z zaplanowanym na jutro posiedzeniem trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem marszałek Sejmu TK powinien rozstrzygnąć, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które - zgodnie z konstytucją - określają, że organizację pracy sądów wskazują akty prawne przyjęte przez parlament, a także czy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma prawo orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. "W tej chwili Sąd Najwyższy urasta do rangi nadzwyczajnego gremium, które decyduje o tym, czy Sejm może przyjmować ustawy, czy prezydent może powoływać sędziów. Jedyną instytucją, która może to określić, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny" - dodała Elżbieta Witek. Biuro prasowe TK potwierdziło, że wniosek marszałek Sejmu wpłynął do Trybunału. Oświadczenie w tej sprawie ma wydać dziś prezes TK Julia Przyłębska. Jutro Sąd Najwyższy w składzie trzech Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma rozstrzygnąć zagadnienie prawne dotyczące sędziów powołanych przez nową KRS - czy w postępowaniu karnym są oni uprawieni do orzekania oraz czy udział w składzie sądu sędziego powołanego przez nową Radę jest zgodny z przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Powrót