Papież: Kościół jest otwarty na wszystkich

15 Stycznia 2020

Papież powiedział, że Kościół, choć prześladowany i niezrozumiany, jest otwarty na każdego człowieka. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież zakończył dziś serię katechez poświęconych Dziejom Apostolskim. Poświęcił ją przybyciu do Rzymu św. Pawła w charakterze więźnia. Podkreślił, że Apostoł prowadził swoją misję również w areszcie domowym. Przyjmował gości i starał się ich przekonać do Jezusa. Powiedział, że ta działalność symbolizuje cierpiący, ale zawsze otwarty Kościół, głoszący miłość Boga. Zwracając się do Polaków, zachęcał do prowadzenia odważnej i radosnej ewangelizacji: „Niech Duch Święty sprawi, byście nasycili swoje domy Ewangelią i uczynili z nich wieczernik braterstwa, abyście mogli przyjąć Chrystusa żywego”. Powiedział, że Chrystus przychodzi do nas w każdym człowieku i w każdym czasie.

Dodaj komentarz

Powrót