KE obniża prognozy gospodarcze dla Polski na 2019 i 2020

07 Listopada 2019

Polska gospodarka rozwija się w tym roku nieco wolniej niż Komisja Europejska przewidywała w maju. Obniżyła ona też prognozy gospodarcze na przyszły rok, ale Polska pozostaje w czołówce w Unii. Według jesiennych danych opublikowanych dziś w Brukseli, PKB Polski w tym roku wyniesie 4,1 procent, to o jedną dziesiątą punktu procentowego mniej w porównaniu z wiosennymi prognozami. W przyszłym roku Komisja Europejska prognozuje spadek i PKB na poziomie 3,3 procent. To o trzy dziesiąte punktu procentowego mniej niż w maju. Jeśli te najnowsze prognozy potwierdzą się, Polska pozostanie w grupie krajów z wysokim PKB, choć spadnie z drugiego miejsca na czwarte, zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. W tym roku najszybciej będzie rozwijać się gospodarka Irlandii - 5,6 procent PKB, kolejne miejsca zajmą Malta i Węgry, a w przyszłym roku najwyższy wzrost odnotuje Malta 4,2 procent PKB przed Irlandią i Rumunią. Za dwa lata natomiast wzrost gospodarczy w Polsce ma się utrzymać na poziomie 3,3 procent PKB i da to Polsce wraz z Rumunią drugi wynik, po Malcie. W analizie dotyczącej Polski eksperci Komisji Europejskiej napisali, że wzrost gospodarczy spowolni, ale pozostanie silny, na solidnym poziomie i będzie wspierany przez popyt wewnętrzny. "Prywatna konsumpcja jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, wspieranym przez korzystne trendy na rynku pracy i bodźce fiskalne" - czytamy w dokumencie. Jeśli chodzi o wzrost inwestycji, to - jak przewiduje Komisja - będzie on umiarkowany, a powodem mają być słabsze przewidywania dotyczące popytu w sektorze prywatnym. Inwestycje publiczne wspierane z unijnych funduszy będą rosły, choć wolniej. W najnowszych prognozach gospodarczych są także dane dotyczące deficytu finansów publicznych. Jeśli chodzi o Polskę, to w tym roku ma on wzrosnąć, choć mieścić się w dopuszczalnym poziomie i wynieść 1 procent PKB. Jest to związane ze znaczącym - jak napisali eksperci Komisji - wzrostem świadczeń społecznych, chodzi zarówno o te emerytalne, jak i o wypłatę 500 złotych na dzieci. W przyszłym roku deficyt finansów publicznych spadnie i wyniesie 0,2 procent PKB. Komisja Europejska przewiduje także spadek długu publicznego w Polsce z 47,4 procent PKB w tym roku do 45,5 procent PKB w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Powrót