Bursztyn na terenie przekopu Mierzei Wiślanej

15 Maja 2019

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Urząd Morski w Gdyni dementują informacje o złożach bursztynu, które mogłyby sfinansować przekop Mierzei Wiślanej. Z szacunków wynika, że na terenie przewidzianym pod inwestycję znajduje się około 1,4 tony bursztynu, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Badania wykazały, że są dwa złoża bursztynu. Złoże A - większe, ale z drobnymi kawałkami tego surowca i złoże B, gdzie kawałki są większe. Szacuje się, że w złożu A występuje 900 kilogramów bursztynu i w złożu B - cenniejszym 500 kilogramów. Minister przedstawił wyliczenia. "W obszarze, który kopiemy znajduje się około 1 tony 400 kilogramów bursztynu. Stosując przelicznik bardzo wysoki, który zastosowaliśmy czyli tysiąc złotych za kilogram, jest to 1 mln 400 tysięcy złotych", mówił. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski powiedział, że opłacalne jest wydobycie bursztynu jedynie ze złoża południowego, położonego bliżej samego kanału. Złoże A jest umiejscowione tuż przy Zatoce Gdańskiej. "Kalkulacje nasze co do kosztów pozyskania wykazały, że 1 mln 400 tysięcy złotych (...) to kilkakrotnie mniej od kosztów pozyskania bursztynu z obu złóż", powiedział. Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw technicznych Anna Stelmaszyk-Świerczyńska powiedziała, że ziemia, w której bursztyn się znajduje zostanie jak na razie tylko przesiana. Później ręcznie albo poprzez zanurzenie w solankach zostanie on wybrany. Prawo do eksploatacji złóż znajdujących się na terenie przyszłego kanału ma Urząd Morski w Gdyni. To on jest inwestorem przekopu.

Dodaj komentarz

Powrót