Andrzej Duda powołał 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego

10 Października 2018

Prezydent powołał na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa kolejnych sędziów do Izb Sądu Najwyższego. Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że chodzi o powołania do izb: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Prezydencki minister powiedział, że w ten sposób zrealizował się kolejny z etapów reformy wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że jest to etap szczególnie ważny, bo powołano sędziów do nowej izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma umożliwić kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Paweł Mucha zaznaczył, że prezydent dokonał powołań zgodnie z wymogami prawa. "Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym i pan prezydent kierując się interesem publicznym, dokonał tych powołań. Nie ulega także żadnych wątpliwości, że aktywność prezydenta jest umotywowana konstytucyjnie, jest także umotywowana ustawowo." - powiedział Paweł Mucha. Od czerwca w Sądzie Najwyższym było do obsadzenia 44 stanowisk sędziowskich. Pod koniec sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała 40 osób na stanowiska w Izbach: Dyscyplinarnej, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Karnej oraz Cywilnej Sądu Najwyższego. Natomiast we wrześniu sędziowie, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii od KRS złożyli zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, które odnosiły się do kandydatów do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli.

Dodaj komentarz

Powrót