Polska ponownie odrzuca zastrzeżenia KE dot. Sądu Najwyższego

14 Września 2018

Polska ponownie odrzuciła zastrzeżenia Komisji Europejskiej do ustawy o Sądzie Najwyższym. Rząd w Warszawie wysłał do Komisji odpowiedź na zarzuty sprzed miesiąca. 14 sierpnia Komisja zrobiła kolejny krok w procedurze o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce i domagała się zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Postępowania Bruksela rozpoczęła na początku lipca, kiedy zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów, także pierwszą prezes, w stan spoczynku. Komisja uznała, że grozi to upolitycznieniem Sądu. Z ustaleń j wynika, że odpowiedź polskiego rządu wysłana do Brukseli jest długa, liczy 40 stron. I podobnie jak w pierwszym liście w reakcji na rozpoczęte postępowanie o naruszenie unijnego prawa, tak i w drugim polski rząd wskazał na wątpliwą podstawę prawną i brak kompetencji Unii do zajmowania się reformami wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Polski rząd podkreślił, że reforma sądownicza w Polsce była konieczna i że ustawa o Sądzie Najwyższym nie łamie niezawisłości sędziów. Władze w Warszawie podważyły też argumentację Komisji, która przekonuje, że ma prawo zajmować się zmianami w wymiarze sprawiedliwości, bo sądy krajowe są sądami unijnymi. Według polskiego rządu, ta zasada nie ma zastosowania w tym przypadku. Warszawa przypomniała, że wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego i zasady przechodzenia w stan spoczynku na przestrzeni ostatniego stulecia były w Polsce kilkakrotnie zmieniane. Rząd uznał więc zarzuty za bezzasadne, a wcześniej już domagał się umorzenia postępowania. Teraz Komisja Europejska przeanalizuje odpowiedź i zdecyduje, co dalej. Nie jest związana żadnymi terminami, ale - jak mówią Polskiemu Radiu urzędnicy w Komisji - oczekiwanie jest takie, że analiza zostanie przeprowadzana szybko. Jeśli Bruksela uzna, że odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, wtedy skieruje pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To trzeci i ostatni etap w procedurze o naruszenie europejskiego prawa. A sytuacją w Polsce mają się zająć w najbliższą środę unijni komisarze. Tak też było przed miesiącem, komisja zajęła się kwestią praworządności w Polsce na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu odpowiedzi z Warszawy. 

Dodaj komentarz

Powrót