W Kole zainaugurowano obchody 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu

08 Lipca 2018

W Kole zakończyły się uroczystości inaugurujące obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. W obchodach wzięli udział posłowie i senatorowie, władze wielkopolski i Koła oraz mieszkańcy miasta. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele ojców bernardynów. Podczas nabożeństwa biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering przypominał, że Koło jest wyjątkowym miejscem dla polskiego parlamentaryzmu. Duchowny przypominał, że właśnie w Kole 550 lat temu odbył sejmik, który poprzedził pierwszy w polskiej historii dwuizbowy Sejm walny w Piotrkowie, który zebrał się 9 października 1468 roku. Tamto wydarzenie - przypominał biskup Mering - rozpoczęło "parlamentarne życie, którym cieszymy się do dziś". Po mszy marszałek Sejmu Marek Kuchciński odsłonił obelisk z tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Marszałek Kuchciński podkreślał, że polski parlamentaryzm ma wielowiekowe tradycje: "ta tradycja parlamentarna należy do najdłuższych w Europie. Parlamentaryzm ukształtowany w drugiej połowie XV wieku, stał się trwałym elementem ustrojowym naszej państwowości". Marszałek przypominał również, że "parlament zawsze trwał gdy istniała Rzeczypospolita, nawet w czasach II wojny światowej". Marszałek Kuchciński przypominał też, że Sejm jednoczył Rzeczypospolitą na przestrzeni wieków, wpływał na kształtowanie naszej świadomości politycznej i obywatelskiej, przyczyniał się do rozwoju prawa i kultury. Marek Kuchciński podkreślał, że obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu polskiego powinny przypominać też o niezależności Polski. Marszałek apelował, by podczas obchodów jubileuszy polskiego parlamentaryzmu towarzyszyła nam świadomość, "że byliśmy, jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy sami kształtują swój polityczny los". Uroczystości w Kole poprzedziły obchody w Warszawie, gdzie w najbliższy piątek, podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Zamku Królewskim uczczone zostaną: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dodaj komentarz

Powrót