Wkróce PiS zajmie stanowisko wobec pytań referendalnych

13 Czerwca 2018

Prawo i Sprawiedliwość zajmie stanowisko wobec pytań referendalnych dopiero po skierowaniu przez prezydenta do marszałka Senatu wniosku o rozpisanie referendum konsultacyjnego. Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS, mówi, że we władzach partii nie było jeszcze dyskusji dotyczącej pytań. Uzgodniono, że opinia taka będzie się odnosiła do wersji ostatecznej. Andrzej Duda zapowiedział, że złoży do marszałka Sejmu wniosek o rozpisanie referendum najwcześniej po 20 lipca. Następnie Senat będzie miał 14 dni, by podjąć decyzję w sprawie ewentualnej organizacji plebiscytu. Prezydent opowiada się za tym, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Wczoraj ogłoszono wstępną listę 15 proponowanych przez prezydenta pytań. Są to m.in: "Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?", "Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?", "Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?", "Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia?", Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?".

Dodaj komentarz

Powrót