Papież pozdrowił kibiców, piłkarzy i organizatorów mundialu

13 Czerwca 2018

Papież pozdrowił kibiców, piłkarzy i organizatorów rozpoczynających się jutro piłkarskich mistrzostw świata. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na Placu świętego Piotra: Ojciec Święty rozpoczął dziś nowy cykl katechez poświęconych przykazaniom. Powiedział, że aby osiągnąć życie wieczne, trzeba zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń i z odwagą pójść za Jezusem. Podkreślił, że najgorszym wrogiem, szczególnie młodych ludzi, nie są konkretne, nawet bardzo poważne problemy, a bojaźń i zadowolenie przeciętnością. Zaznaczył, że w życiu najważniejsze są pokora i umiarkowanie, ale też zdrowy niepokój i brak zgody na życie pozbawione piękna. Dodał, że nie można koncentrować się wyłącznie na sobie, bo pełne, piękne życie oferuje jedynie Jezus.
Po modlitwie papież nawiązał do rozpoczynających się jutro piłkarskich mistrzostw świata w Rosji: ”Niech ta ważna impreza stanie się okazją spotkań i braterskiego dialogu między różnymi kulturami i religiami w duchu solidarności i pokoju”. Franciszek przekazał uczestnikom, organizatorom i kibicom na całym świecie serdeczne pozdrowienia.

Dodaj komentarz

Powrót