NATO zwiększa współpracę z UE

08 Czerwca 2018

NATO i Unia Europejska robią kolejny krok do ścisłej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Sojusz Północnoatlantycki przekazał Unii listę wymagań, potrzebnych do przemieszczania się wojska po Europie. Sprawa była jednym z tematów zakończonego w Brukseli spotkania ministrów obrony krajów NATO. W posiedzeniu wzięli także udział szefowa unijnej dyplomacji oraz przedstawiciele Szwecji i Finlandii, które współpracują z Sojuszem. Sprawne poruszanie się wojsk po Europie to jedna z najważniejszych kwestii we współpracy NATO i Unii Europejskiej. Przeszkodami mogą bowiem okazać się szerokość dróg czy nośność mostów. NATO i Unia tworzą teraz aktualną mapę dróg, połączeń kolejowych i lotniczych. Chcą też doprowadzić do remontów części połączeń i budowy nowych. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w Brukseli, że przekazał przedstawicielom Unii listę wymogów, jakie powinny spełniać drogi, linie kolejowe i lotniska. Szef Paktu podkreślił równocześnie, że aby zapewnić wojsku sprawne przemieszczanie się, kraje Europy powinny znieść istniejące bariery prawne i administracyjne.
"Kwestie prawne czasem utrudniają ruchy wojsk. Jeśli bowiem wybucha konflikt, wszystko zależy od rozwiązań prawnych, potrzebnych do szybkiego przemieszczania się żołnierzy. Podczas kryzysu to będzie wyzwanie, bo nie mamy w ręku odpowiednich uprawnień. Chodzi więc o to, by uprościć procedury, aby umożliwić nam przerzut wojsk do odstraszania czy zapobiegania konfliktom" - powiedział Jens Stoltenberg. NATO i Unia Europejska rozpoczęły ścisłą współpracę trzy lata temu, a pierwszą umowę w tej sprawie podpisano w czasie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Obie instytucje wymieniają się już na bieżąco ostrzeżeniami o ewentualnych atakach cybernetycznych. Prowadzą też dwie wspierające się operacje na Morzu Śródziemnym, wymierzone w przemytników ludzi. Na lipcowym szczycie NATO w Brukseli przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej mają podpisać kolejną deklarację. Według zapowiedzi Sojuszu, dokument ma zawierać kolejne kroki, jakie obie instytucje chcą podjąć w przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa w Europie.

Dodaj komentarz

Powrót