Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasową ocenę ratingową Polski

08 Czerwca 2018

Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A minus dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Agencja zwraca ponadto uwagę na malejący deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, co- według Fitch, było wynikiem między innymi lepszej ściągalności podatków. Przedstawione zostały także prognozy wzrostu PKB na lata 2018 - 2019 wynoszące odpowiednio 4,4 procent i 3,4 procent oraz wskaźnika długu publicznego do PKB, który powinien spaść do 49,3 procent.

Dodaj komentarz

Powrót