Prezydent Duda w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

17 Maja 2018

Prezydent Andrzej Duda otworzył w Nowym Jorku debatę wysokiego szczebla nt. roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. Debata toczy się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, której przewodniczy Polska. Do dyskusji zgłosiło się prawie 70 krajów. Prezydent Andrzej Duda bardzo długo wymieniał kraje, które zadeklarowały chęć udziału w dyskusji. „Chciałbym ciepło powitać ministrów i innych przedstawicieli obecnych na sali Rady Bezpieczeństwa. Wasza obecność podkreśla wagę tematu jaki podjęliśmy” - mówił prezydent Andrzej Duda. W imieniu sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutteresa głos zabrała szefowa jego gabinetu Maria Luiza Ribeiro Viotti. „Dziękuję polskim władzom za zorganizowanie tej ważnej debaty na temat roli Rady Bezpieczeństwa w utrzymaniu prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe jest filarem tej organizacji i Rada Bezpieczeństwa ma wyjątkową rolę do spełnienia w zapewnieniu, że prawo to jest przestrzegane”. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda będzie mówił o tym, że prawo międzynarodowe jest filarem pokoju i porządku na świecie.

Dodaj komentarz

Powrót