Angela Merkel za utrzymaniem porozumienia z Iranem

16 Maja 2018

Kanclerz Niemiec ponownie opowiedziała się za utrzymaniem porozumienia z Iranem. Podczas debaty w Bundestagu Angela Merkel podkreśliła, że Unia Europejska powinna przestrzegać warunków umowy nuklearnej. Krytykując Stany Zjednoczone za jej zerwanie zastrzegła, że priorytetem Niemiec i Unii Europejskiej jest utrzymanie jedności NATO. Niemiecka kanclerz zapewniła, że mimo nieporozumień Sojusz Północnoatlantycki pozostaje najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa. Oceniła, że wzajemne relacje muszą wytrzymać różne spory, także ten o umowę nuklearną z Iranem. Mówiąc o nałożeniu na Iran sankcji przekonywała, że choć Teheran nie jest idealnym partnerem, to jednak przestrzega zapisów porozumienia. - "Francja, Wielka Brytania i Niemcy, a także inne kraje unijne są zdania, że nie należy zrywać tej umowy, szczególnie w obecnej sytuacji - powiedziała. Przypomniała również, że umowa została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Angela Merkel odniosła się także do sytuacji w Syrii. Podkreśłiła że tego kryzysu nie uda się zakończyć bez udziału Rosji, Turcji i krajów regionu.

Dodaj komentarz

Powrót