Senat przyjął trzy ustawy sądowe

16 Kwietnia 2018

Senat przyjął bez poprawek trzy poselskie projekty nowelizacji ustaw sądowych autorstwa PiS. Zmieniają one ustawy: o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym oraz o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Nowele trafią teraz do podpisu prezydenta. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umożliwi publikację trzech "rozstrzygnięć" Trybunału z marca, lipca i listopada 2016 roku. Zostaną one opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem obowiązującego prawa. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza osobny budżet Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Doprecyzowano również tryb powoływania ławników do spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy w składzie ławniczym. Zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zakładają między innymi, że pierwsze posiedzenie KRS-u, po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady, może zwołać najstarszy wiekiem sędzia, członek Rady. Według obecnych przepisów, jest to zadanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje też, że bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Jest w nim mowa również o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Wiek ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat.

Dodaj komentarz

Powrót