78. rocznica stalinowskich deportacji Polaków

10 Lutego 2018

Dziś mija 78 lat od rozpoczęcia masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR. 10 lutego 1940 r. wyruszyły pierwsze transporty, w których znaleźli się mieszkańcy Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Rozkaz masowych wywózek Polaków wydała 5 grudnia 1939 roku Rada Komisarzy Ludowych. Osoby, które znalazły się na listach deportacyjnych wyciągano z domów, pozwalając im zabrać tylko to, co było pod ręką. Do bydlęcych wagonów sowieccy oprawcy pędzili całe rodziny. -„Miałam 7 lat, gdy przyszli po nas w nocy i wywieźli nas aż do Tomska” - opowiadała Polskiemu Radiu mieszkanka ziemi grodzieńskiej Maria Taraszczyk. Zesłańcy mieszkali w ziemiankach lub drewnianych barakach. Umierali z zimna, głodu i chorób. -„Było bardzo zimno, nie mieliśmy co jeść i musieliśmy ciężko pracować” - wspominała Janina Wieliczko z Grodna. Pierwszy transport z polskimi zesłańcami dotarł wiosną 1940 roku do miejscowości Baruczycha w obwodzie archangielskim. Miejscowy myśliwy - Sława twierdzi, że w głębi tajgi można odnaleźć spróchniałe baraki i mogiły polskich zesłańców. Według szacunków Stowarzyszenia Sybiraków, w latach 1940 - 1941 w głąb ZSRR wywieziono prawie 1 milion 300 tysięcy Polaków. Część z nich nigdy nie wróciła do domów. 

Dodaj komentarz

Powrót