Maturę zdało 84,5 proc. tegorocznych absolwentów

12 Września 2017

Maturę w tym roku zdało 84,5 procent absolwentów liceów i techników. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pełne wyniki egzaminów maturalnych pisanych w maju, w dodatkowej sesji w czerwcu i w sierpniu w sesji poprawkowej. Dyrektor Komisji doktor Marcin Smolik wyjaśnia, że tegoroczny wynik nie odbiega od rezultatów z poprzedniego roku. W liceach maturę zdało 89 procent tegorocznych absolwentów. W technikach 76 procent. Marcin Smolik mówi, że maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Język polski zdało 98 proc. wszystkich abiturientów, język angielski 95, a matematykę - 86 procent. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie minimum 30 procent. punktów z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zdawalności. W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 259 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Dodaj komentarz

Powrót