Waszczykowski: Polsce należą się reparacje wojenne

11 Września 2017

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski nie wyklucza, że poza ekspertyzą dotycząca reparacji wojennych dla Polski przygotowaną przez Biuro Analiz Sejmowych będą potrzebne kolejne analizy w tej sprawie. Przede wszystkim potrzebny jest szacunek strat, jakie Polska poniosła - mówił Witold Waszczykowski na antenie TVP1. Biuro Analiz Sejmowych przygotowało dokument w sprawie możliwości wystąpienia o reparacje od Niemiec. Taką analizę przygotowało też MSZ. Witold Waszczykowski mówi, że w archiwach dawnej Komisji ds. Badania Zbrodni Hitlerowskich mogą być szacunki na temat strat. "Czy one dotyczą całego kraju tego nie wiem, należałoby sprawdzić, myślę że taką analizę strat powinniśmy przeprowadzić" - mówi minister. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji "w umysłach nawet liberalnie myślących Niemców panuje przekonanie, że Śląsk czy Gdańsk to ich ziemie". Witold Waszczykowski twierdzi, że dyskusja na temat reparacji powinna się odbyć, mimo, że nie ma pewności czy przyniesie ona skutek, po to, by - jak mówił - uświadomić stronie niemieckiej ogrom zniszczeń, jakich dokonali. "To nie my dzisiaj rzucamy cień na relacje, tylko wojna, jaką wywołały Niemcy siedemdziesiąt kilka lat temu w dalszym ciągu rzutuje na stan emocji, stan umysłów tak wielu ludzi w Europie i tym bardziej w Polsce" - mówił Witold Waszczykowski. Na stronie internetowej parlamentu opublikowano opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącą prawnych możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Zlecił ją w połowie lipca poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, który zapytał czy zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może dochodzić reparacji od Niemiec za straty materialne i osobowe podczas II wojny światowej. 

Dodaj komentarz

Powrót