Parlament Europejski wezwał do przyspieszenia relokacji uchodźców

18 Maja 2017

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wywiązania się z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. W rezolucji powołuje się na porozumienie z 2015 roku o przeniesieniu do państw członkowskich w sumie160 tysięcy uchodźców z Grecji i Włoch. Rezolucja zwraca uwagę, że dotychczas niespełna 18 000 osób zostało faktycznie przeniesionych, czyli nieco ponad 11 procent ustalonej kwoty. Parlament wezwał państwa członkowskie do solidarności z krajami, do których przybyło najwięcej uchodźców i do współodpowiedzialności. Wskazał, aby w pierwszej kolejności uwzględniły relokację małoletnich bez opieki i osoby wymagające szczególnej troski. Rezolucja popiera stanowisko Komisji Europejskiej, która zapowiedziała wdrożenie postępowań prawnych wobec państw, które nie zwiększą skali relokacji. Ryszard Czarnecki z PiS pytany o komentarz powiedział, że polski rząd nie powinien ulegać naciskom. Poseł uważa, że porozumienie z 2015 roku, zostało wymuszone i jest - według niego - odrzucane przez znaczną część społeczeństw państw, które je poparły. Dodał, że pomocy należy udzielać uchodźcom poza granicami, w obozach rozmieszczonych blisko syryjskich granic - co polski rząd czyni. Według komunikatu Komisji, dotychczas jedynie Malta i Finlandia są bliskie wywiązania się ze zobowiązań. Trzy kraje Austria, Polska i Węgry nie przyjęły ani jednej osoby w ramach planu relokacji.

Dodaj komentarz

Powrót