W maju poprawiły się notowania Sejmu i Senatu

17 Maja 2017

W maju poprawiły się notowania Sejmu i Senatu, oceny prezydentury Andrzeja Dudy zaś się pogorszyły - wynika z najnowszego badania CBOS. Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie oceniło 53 procent ankietowanych, a niezadowolenie z niej zadeklarowało 38 procent. W porównaniu do poprzedniego, kwietniowego badania, odsetek ocen pozytywnych spadł o 3 punkty procentowe, a negatywnych o 3 punkty procentowe wzrósł. Polacy krytycznie wypowiadają się o jakości pracy parlamentarzystów, niemniej jednak drugi miesiąc z rzędu zarejestrowano poprawę notowań obu izb parlamentu. W maju działalność Sejmu źle oceniło 58 procent badanych, a dobrze 28 procent. Od kwietnia odsetek złych ocen zmalał o 6 punktów procentowych, a dobrych wzrósł o 4 punkty. Z kolei niezadowolenie z pracy senatorów wyraziło 47 procent badanych, a zadowolenie 29 procent. Grupa źle oceniających Senat zmniejszyła się o 3 punkty procentowe, a dobrze - o 3 punkty wzrosła. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 5-14 maja, na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dodaj komentarz

Powrót